Geneza i historia Wspólnoty

W celu zapoznania się z historią Chrześcijańskiej Wspólnoty Braterskiej, genezą jej powstania oraz interpretacją podstawowych pojęć biblijnych w kontekście funkcjonowania Wspólnoty i Kościoła, zachęcamy do zapoznania się z tekstem Chrześcijańska Wspólnota Braterska. Geneza, rozwój ideowo-organizacyjny, fundament wiary i formy działania.

Spis treści załączonego dokumentu:

WSTĘP DO GENEZY I HISTORII WSPÓLNOTY

 1. GENEZA WSPÓLNOTY I KONTEKST JEJ ROZWOJU IDEOWO-ORGANIZACYJNEGO
 2. KONSTATACJE IDEOWE WSPÓLNOTY W KONTEKŚCIE DĄŻEŃ EKUMENICZNYCH
 3. WSPÓLNOTA I JEJ FUNDAMENT IDEOWO-TEOLOGICZNY I ORGANIZACYJNY
 4. WSPÓLNOTA I JEJ ROZWÓJ ORGANIZACYJNY
 5. CEL I PODSTAWA NAUCZANIA WSPÓLNOTY
 6. FORMY DZIAŁANIA, CELEBRACJE, SPOTKANIA WSPÓLNOTY
 7. ISTOTA USTROJU WSPÓLNOTY
 8. LITURGIA WSPÓLNOTY
 9. ZASADY WIARY WSPÓLNOTY
 10. CZŁONKOWIE I AKTY WIARY WSPÓLNOTY
  • nawrócenie, upamiętanie się (pokuta)
  • chrzest (przez zanurzenie)
  • moc i owoc Ducha
  • usługa Słowem Bożym
  • modlitwa
  • korzystanie z daru mówienia innymi językami
  • prorokowanie, tłumaczenie mówienia innymi językami
  • śpiew
  • łamanie chleba
 11. STOSUNEK WSPÓLNOTY DO INNYCH WYZNAŃ
 12. DOBRZY I ŹLI PASTERZE