O nas

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy poważnie myślą o poznaniu Boga i życiu z Nim w oparciu o prawdy wiary zawarte w Biblii, niekoniecznie jednak wyrażane w formach i obrzędach, jakie od końca drugiej połowy I wieku aż do współczesności zostały nadane chrześcijaństwu w procesie jego ureligijnienia.

Więcej informacji znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach dostępnych w menu na górze.