Kontakt

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy poważnie myślą o poznaniu Boga i życiu z Nim w oparciu o prawdy wiary zawarte w Biblii, niekoniecznie jednak wyrażane w formach i obrzędach, jakie od końca drugiej połowy I wieku aż do współczesności zostały nadane chrześcijaństwu w procesie jego ureligijnienia.

Jesteś osobą poszukującą lub chcesz pogłębić swoją relację z Bogiem, dowiedzieć się czegoś o Nim i o Biblii, zapoznać się z treścią biblijnych prawd wiary dotyczących istoty zbawienia i życia z Bogiem, wziąć przy tym udział w nabożeństwie na wzór pierwszych chrześcijan, poznać innych wierzących i porozmawiać? Napisz lub zadzwoń do nas.

Nabożeństwa Wspólnoty odbywają się w tygodniu oraz w każdą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca) we Wrocławiu, Warszawie, Kaliszu, PoznaniuChełmie.

Telefon: (+48) 721 905 558
Adres e-mail: ChWB@chwb.pl