Kontakt

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy poważnie myślą o poznaniu i życiu z Bogiem w oparciu o prawdy wiary zawarte w Biblii, niekoniecznie jednak wyrażane w formach i obrzędach, jakie od końca drugiej połowy I wieku aż do współczesności zostały nadane chrześcijaństwu w procesie jego ureligijnienia.

Jesteś osobą poszukującą lub chcesz pogłębić swoją relację z Bogiem, dowiedzieć się czegoś o Bogu i Biblii, zapoznać się z treścią biblijnych prawd wiary dotyczących istoty zbawienia i życia z Bogiem, wziąć przy tym udział w nabożeństwie na wzór pierwszych chrześcijan, poznać innych wierzących i porozmawiać? Napisz lub przyjdź do nas.

Nabożeństwa Wspólnoty odbywają się w tygodniu oraz w każdą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca): we Wrocławiu, w Warszawie, w Kaliszu, w Poznaniu i w Chełmie.

Adres e-mail: ChWB@o2.pl