Kontakt

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy poważnie myślą o poznaniu i życiu z Bogiem w oparciu o prawdy wiary zawarte w Biblii, niekoniecznie jednak wyrażane w formach i obrzędach, jakie od końca drugiej połowy I wieku aż do współczesności zostały nadane chrześcijaństwu w procesie jego ureligijnienia.

Jesteś osobą poszukującą lub chcesz pogłębić swoją relację z Bogiem, dowiedzieć się czegoś o Bogu i Biblii, zapoznać się z treścią biblijnych prawd wiary dotyczących istoty zbawienia i życia z Bogiem, wziąć przy tym udział w nabożeństwie na wzór pierwszych chrześcijan, poznać innych wierzących i porozmawiać? Napisz lub przyjdź do nas.

Adres e-mail: ChWB@o2.pl

Nabożeństwa odbywają się:

we Wrocławiu – w każdą niedzielę miesiąca o godz. 11:00 (z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca);

w Kaliszu – w każdą pierwszą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12:30

w Warszawie – w każdą niedzielę miesiąca o godz. 11:00 (z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca).

w Poznaniu – w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11:00