Doktryna

Zarys doktryny i kontekst ideowo-historyczny
Chrześcijańskiej Wspólnoty Braterskiej

Chcąc zapoznać się z przedstawionymi poniżej tematami dotyczącymi funkcjonowania naszej społeczności, zachęcamy do lektury „Zarysu doktryny i kontekstu ideowo-historycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Braterskiej”

Spis treści:

  1. WSPÓLNOTA I JEJ FUNDAMENT IDEOWO-TEOLOGICZNY I ORGANIZACYJNY
  2. CEL I PODSTAWY NAUCZANIA WSPÓLNOTY
  3. FORMY DZIAŁANIA, CELEBRACJE, SPOTKANIA WSPÓLNOTY
  4. ISTOTA USTROJU WSPÓLNOTY
  5. LITURGIA WSPÓLNOTY
  6. ZASADY WIARY WSPÓLNOTY
  7. CZŁONKOWIE I AKTY WIARY WSPÓLNOTY
  8. STOSUNEK WSPÓLNOTY DO INNYCH WYZNAŃ
  9. DOBRZY I ŹLI PASTERZE